Kunst og hobby, Lions, Skjeberg, kunst
  
  Startsiden   Kunst messe   Kontakt oss   Utleie av vegger        Logg inn                                        18.Sept 2014  
  
  Informasjon om klubben
  
  
  
Lionsklubbene Borg og Skjeberg er to av seks klubber som holder til i Sarpsborg. Klubbene arbeider primært med aktiviteter for å samle inn midler som igjen kan deles ut til gode formål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har møter en gang i måneden hvor vi blant annet planlegger årets kunst og hobby utstilling.

For nittende året på rad arrangerer Lionsklubbene Borg og Skjeberg salgsutstilling på Borg videregående skole. Utstillerene representerer også i år et bredt utvalg av både lokale og nasjonale utøvere. Vi har også et stort kunstlotteri som avholdes på utstillingsdagene, hvor vinnere blir trukket på søndag kveld.
Salg av brus , kaffe og pølser i kantine er med på å gjøre arrangementet til et koselig treffsted.
Lions ønsker med dette arrangementet å gi publikum en god kulturell opplevelse, samtidig som vi kan bidra med midler til mange gode formål ved hjelp av overskuddet.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets utstilling !
  
© 1999 - 2014 Skjeberg Lions   Utviklet av HeFo